A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Слов'янська районна державна адміністрація Донецької області
Донецька область, Слов'янський район

Звернення громадян

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Робота із зверненнями громадян в архівному відділі Слов’янської  райдержадміністрації ведеться у відповідності з вимогами Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Архівний відділ райдержадміністрації

* здійснює прийом громадян;

* забезпечує виконання запитів юридичних і фізичних осіб;

* забезпечує доступ до публічної інформації;

* надає консультації за телефонами: 095-853-65-44, 095-395-25-65

* надає консультації по електронній пошті  25918451@mail.gov.ua

При розгляді запитів громадян в першу чергу виконуються запити найменш соціально захищених верств населення, Героїв, інвалідів та ветеранів Другої світової війни, ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Про стан роботи із зверненнями громадян архівний відділ райдержадміністрації виносить питання на колегію райдержадміністрації, щоквартально інформує державний архів Донецької області.

Запити трудового характеру

Документи з особового складу (накази, особові рахунки, особові справи, відомості про нарахування заробітної плати) зберігаються в установах, підприємствах, організаціях протягом 75 років і не надходять на збереження до архівного відділу райдержадміністрації. Тому для підтвердження трудового стажу, розміру заробітної плати, навчання слід звертатися за місцем роботи, навчання. У разі, якщо установа, організація, підприємство реорганізовано - необхідно звертатися до правонаступника або в установу вищого рівня. У разі якщо установа, організація, підприємство ліквідовані - документи передаються на збереження в КП «Трудовий архів» Слов’янської районної ради.

Порядок розгляду звернень громадян, особистий прийом, консультації по телефону та електронній пошті

Архівний відділ райдержадміністрації розглядає звернення громадян на особистому прийомі, письмові, надіслані електронною поштою та за  телефонами.

Прийом та консультація фізичних та юридичних осіб здійснюється безкоштовно.

Особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня», інвалідів Другої світової війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України здійснюється першочергово. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. Під час особистого прийому громадянин повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу. У разі, якщо вирішити питання на особистому прийомі не можливо через складність і необхідність додаткового вивчення питання, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви.

ЗРАЗКИ ЗАЯВ:

1. Копія, витяг з рішення

2. Інші питання

Адреса для листування: 84100, Донецька область, м. Слов’янськ,  вул. Науки, буд.2. 

Також письмові заяви можливо направити до архівного відділу райдержадміністрації по електронній пошті: 25918451@mail.gov.ua. Електронною поштою, також надаються консультації громадянам, які не потребують заповнення бланку звернення. Консультації надаються працівниками відділу, відповідь надається не на бланку. Письмові запити громадян повинні містити ПІБ заявника, поштову адресу, чітко викладене питання, з якого людина звертається до архіву. У разі необхідності мають бути додані ксерокопії пояснюючих документів, паспорта, трудової книжки. Письмове звернення має бути надруковане або написане від руки розбірливо і чітко, підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати. Для реєстрації і виконання запиту необхідна поштова адреса заявника. Без поштової адреси заявника запит на виконання не приймається, заяви не розглядаються. Надання послуг здійснюється державною мовою.

Звертаємо Вашу увагу, що виконання запитів, які потребують виявлення інформації за архівними документами не відносяться до категорії запитів, що підпадають під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації». Порядок розгляду та виконання таких запитів регулюється положеннями законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію» та «Про Національний архівний фонд та архівні установи».


Інформація про можливість оскарження дій посадових осіб щодо результатів розгляду звернень громадян

Відповідно до статті 4 Закону України «Про звернення громадян» громадянин може подати скаргу на рішення, дії або бездіяльність органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування у порядку підлеглості вищому органу особисто або через уповноважену ним особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками. Згідно зі статтею 17 Закону України «Про звернення громадян» скарга на рішення може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про звернення громадян» до рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких: порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян); створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод; незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

Громадянин може подати скаргу на рішення, дії або бездіяльність органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування у порядку підлеглості вищому органу особисто або через уповноважену ним особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками.

Статтею 17 Закону України «Про звернення громадян» передбачено, що скарга на рішення, що оскаржується, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються. Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України. Оскарження рішень, дій або бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування до суду має певні особливості, пов’язані з характером порушеного права. Такі позови підвідомчі судам загальної юрисдикції або адміністративним судам, юрисдикція яких відрізняється між собою. Від правильності визначення виду судового органу, до якого необхідно звертатися за захистом, залежить швидкість поновлення порушених прав та інтересів заінтересованої особи.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора