Слов’янська Районна Державна Адміністрація
Слов’янський район, Донецька область

Інформація про здійснення регуляторної діяльності

Про виконання заходів

щодо реалізації державної

регуляторної політики у 2018 році

 

Реалізація державної регуляторної політики Слов’янською райдержадміністрацією та її структурними підрозділами здійснювалась протягом 2018 року відповідно до принципів та завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

Згідно з вимогами статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», - розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.12.2017 № 433 затверджено «План підготовки проектів регуляторних актів Слов’янською райдержадміністрацією на 2018 рік», який містив пропозицію юридичного відділу райдержадміністрації щодо розробки розпорядження «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови Слов’янської районної адміністрації від 01.11.2007 № 597 «Про попередні договори про укладання договорів оренди земельних ділянок у майбутньому». Дане розпорядження було опубліковано в міськарйонній газеті «Вісті» 14 грудня 2017 року у № 50 на стор. 11, а також на веб-сторінці Слов’янської райдержадміністрації веб-сайту Донецької облдержадміністрації.

У 2018 році було здійснено періодичне відстеження регуляторного акту «Про попередні договори про укладання договорів оренди земельних ділянок у майбутньому», який затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.11.2007 № 597. На виконання статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» звіт про відстеження було оприлюднено на офіційному сайті райдержадміністрації (http://slovyanska.rda.org.ua/regulyatorni-akti-08-53-13-13-12-2018/). Повідомлення про оприлюднення даного звіту було надруковано в міськрайонній газеті «Вісті» 27 вересня 2018 року у № 39 на стор. 10.

На підставі аналізу звіту про відстеження результативності регуляторного акту, керуючись статтею 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», робочою групою «З питань забезпечення проведення перегляду регуляторних актів на відповідність їх принципам державної регуляторної політики» було здійснено перегляд даного регуляторного акту та прийнято рішення про необхідність розробки розпорядження «Про втрату чинності розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 листопада 2007 року № 597».

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 25.09.2018 № 393 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 01.12.2017 № 433» було затверджено план підготовки проектів регуляторних актів в новій редакції. Керуючись статтею 7, статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідну інформацію оприлюднено в міськарйонній газеті «Вісті» 27 вересня 2018 року у № 39 на стор. 10, а також на офіційному сайті райдержадміністрації (http://slovyanska.rda.org.ua/regulyatorni-akti-08-53-13-13-12-2018/).

Юридичним відділом райдержадміністрації було підготовлено та опубліковано в газеті «Вісті» від 13 грудня 2018 року № 50 повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження голови районної державної адміністрації «Про втрату чинності розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 листопада 2007 року № 597».

Проект вищезазначеного розпорядження разом з аналізом регуляторного впливу опубліковано в газеті «Вісті» від 20 грудня 2018 року № 51. Строк протягом якого приймаються пропозиції та зауваження до проекту розпорядження становить 1 місяць з дня його оприлюднення.

Протягом 2018 року регуляторні акти Слов’янською райдержадміністрацією не приймалися.

Станом на 01.01.2019 діючими є 2 регуляторних акти Слов’янської райдержадміністрації:

1. «Про попередні договори про укладання договорів оренди земельних ділянок у майбутньому», який затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.11.2007 № 597 та зареєстровано в Слов’янському міськрайонному управлінні юстиції від 07.11.2007 № 19/354. Розробник – відділ Держземагенства у Слов’янському районі;

2. «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Слов’янській районній державній адміністрації», який затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.12.2014 № 381 та зареєстровано в Слов’янському міськрайонному управлінні юстиції від 25.12.2014 № 2/438. Розробник – сектор з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг Слов’янської районної державної адміністрації.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.11.2018 № 524 затверджено «План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Слов’янською райдержадміністрацією на 2019 рік», який не містить пропозицій щодо розробки регуляторних актів. Дане розпорядження було оприлюднено в міськарйонній газеті «Вісті» 06 грудня 2018 року у № 49 на стор. 10, а також на сайті райдержадміністрації (http://slovyanska.rda.org.ua/regulyatorni-akti-08-53-13-13-12-2018/).

 

Інформація за 2018 рік щодо виконання заходів з реалізації державної регуляторної політики за формами:

 

Форма №1 Перегляд регуляторних актів

 

№ з/п

Розробник регуляторного акту

Назва регуляторного акту, щодо якого проводився перегляд на відповідність принципам державної регуляторної політики

Підстава для проведення перегляду

Висновок щодо відповідності регуляторного акту принципам державної регуляторної політики:

 • відповідає;
 • потребує внесення змін;
 • потребує скасування

Дії регуляторного органу щодо приведення у відповідність з принципами державної регуляторної політики

1

2

3

4

5

6

1

Слов’янська райдержадміністрація

Розпорядження голови райдержадміністрації від 01.11.2007 №597 «Про попередні договори про укладання договорів оренди земельних ділянок у майбутньому»

Відстеження результативності регуляторного акту: норми регуляторного акту втратили свою актуальність

Потребує скасування

Розробка розпорядження юридичним відділом Слов’янської РДА «Про втрату чинності розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 листопада 2007 року № 597»

 

 

 

Форма №2 Прийняття регуляторних актів

 

№ з/п

Розробник регуляторного акту

Назва та реквізити регуляторних актів, прийнятих у регіоні

Підстава для проведення перегляду

Реквізити реєстрації в органах юстиції

Дата набрання чинності

1

2

3

4

5

6

1

Відділ Держземагенства у Слов’янському районі

Розпорядження голови райдержадміністрації від 01.11.2007 №597 «Про попередні договори про укладання договорів оренди земельних ділянок у майбутньому»

Відстеження результативності регуляторного акту: норми регуляторного акту втратили свою актуальність

07.11.2007

№19/354

З моменту оприлюднення у газеті «Вісті»

№85 від 15.11.2007

2

Сектор з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг

«Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Слов’янській районній державній адміністрації», який затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.12.2014 №381

-

25.12.2014 №2/438

З моменту оприлюднення у газеті «Вісті»

№1 від 01.01.2015

 

Форма №3 Відстеження результативності

 

№ з/п

Розробник регуляторного акту

Назва та реквізити регуляторних актів, щодо яких проведені заходи з відстеження результативності

Висновок за результатом проведення заходів з відстеження результативності

1

2

3

4

1

Сектор з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг

Розпорядження голови райдержадміністрації від 22.12.2014 №381 «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Слов’янській районній державній адміністрації»:

 • базове відстеження – грудень 2015 року,
 • повторне відстеження - вересень 2017 року,
 • періодичне відстеження – вересень 2020 року (за планом).

Базове відстеження:

Цей регуляторний акт забезпечить:

- відкритість, прозорість надання адміністративних послуг;

- мінімізація кількості документів та процедурних дій для надання адміністративних послуг;

- оперативність вирішення питань пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- мінімізація часу на очікування для отримання адміністративної послуги;

-  створення сприятливого клімату для обслуговування суб’єктів звернення.

Повторне відстеження вересень 2017 року:

На даний час розробником регуляторного акта ведеться інформаційна робота щодо покращення, вдосконалення та розширення надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг для того, щоб результати вищезазначеного акту мали позитивну динаміку.

2.

Слов’янська райдержадміністрація

Розпорядження голови райдержадміністрації від 01.11.2007 №597 «Про попередні договори про укладання договорів оренди земельних ділянок у майбутньому»:

 • базове відстеження: 15.11.2007 – 22.11.2007,
 • повторне відстеження: 01.11.2008 – 12.11.2008,
 • періодичне відстеження: 11.01.2010 – 15.01.2010,
 • періодичне відстеження: 16.01.2013 – 01.03.2013,
 • періодичне відстеження: 02.08.2018 – 19.09.2018.

Періодичне відстеження 02.08.2018 – 19.09.2018:

Враховуючи те, що в період з 01.01.2013 по 01.07.2018 укладено всього 2 попередні договори визначену у регуляторному акті мету не досягнуто.

З 01.01.2013 згідно п. 4 статті 122 Земельного кодексу України центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених частиною 8 цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб.

Передача земель несільськогосподарського призначення державної власності відноситься до повноважень обласної державної адміністрації п. 5 статті 122 Земельного кодексу України.

Враховуючи вищенаведене норми регуляторного акту затвердженого розпорядженням голови Слов’янської райдержадміністрації від 01.11.2007 № 597 «Про попередні договори про укладання договорів оренди земельних ділянок у майбутньому» втратили свою актуальність.

Висновок: відповідно статті 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики» необхідно здійснити перегляд даного регуляторного акту.