A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Слов'янська районна державна адміністрація Донецької області
Донецька область, Слов'янський район

Відділ державної реєстрації

Внесено зміни до заяв в сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Міністерство юстиції України наказом від 29 серпня 2018 року № 2824/5  внесло зміни до форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», виклавши їх у новій редакції, зокрема:
про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1);
про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту (форма 2);
про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (форма 3);
про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи (форма 4);
про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (форма 5);
про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (форма 6);
про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (форма 8);
про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (форма 9).
Також Мінюст доручив технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань забезпечити обов’язкове заповнення інформації про наявність або відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи та відомостей про нього в зазначеному Реєстрі.Наказ набирає чинності через 10 днів з дня офіційного опублікування, тобто  з 24 вересня 2018 року.
 

Зміни в законодавстві про товариства з обмеженою відповідальністю.

17 червня 2018 року  набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», прийнятий Верховною Радою України 06 лютого 2018 року.       
Цей Закон визначає правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов’язки їх учасників.
Пропонуємо ознайомитися з деякими аспектами нового Закону.
1.Кількість учасників товариства не обмежується. За діючим законом кількість учасників ТОВ не може перевищувати 100 осіб.Конкретизуються права учасників товариства. Серед іншого визначено право отримувати доступ до інформації про господарську діяльність товариства.
2.Учасники товариства отримують право укладати корпоративні договори. Його метою є встановлення нормативно-правового підґрунтя для реалізації учасниками ТОВ своїх прав в управлінні та здійсненні права власності на частку в капіталі товариства. Порядок голосування, вихід учасників з товариства та прийняття нових учасників – от далеко неповний перелік питань, які можуть бути предметом цього договору. Положення корпоративного договору є конфіденційними.
3.Інформацію про розмір статутного капіталу, список учасників товариства і його місцезнаходження  не обов’язково закріплювати в статуті товариства.
4.Збільшення статутного капіталу товариства можливо тільки після внесення усіма учасниками товариства своїх вкладів в повному обсязі.При збільшенні статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток залишаються незмінними.
5.Зменшено строк для повного внесення учасником товариства свого вкладу з одного року до шести місяців з дати державної реєстрації товариства. Відповідальність за несвоєчасне внесення вкладу у цей строк, може мати наслідком виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу.
6.Учасник, який прийняв рішення про вихід зі складу членів товариства має право ознайомитися з будь-якими документами товариства, з метою визначення вартості своєї частки на момент виходу з товариства.
7.Згода інших учасників на перехід прав учасника до його спадкоємця чи правонаступника не потребується.
8.Загальні збори не зможуть прийняти рішення про розподіл прибутку, якщо товариство має зобов’язання з виплати учасникам, які або вийшли з товариства або були виключені.
9.Встановлюється субсидіарна відповідальність членів виконавчого органу за зобов’язаннями товариства за відмову або зволікання зі скликанням загальних зборів учасників у разі зниження вартість чистих активів товариства більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року.Передбачається право учасників створювати на товаристві Наглядові ради та частково делегувати їм функції загальних зборів.
11.Закон визначає поняття «значний правочин» та «правочин, щодо якого є заінтересованість» та порядок надання згоди на їх укладення. Так, правочини, вартість яких перевищує 50 відсотків чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, потребують попередньої згоди загальних зборів учасників, якщо інше не визначено статутом.

 

                  Щодо створення сімейних фермерських господарст.

 Президент   Петро  Порошенко 10 липня 2018 року підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання cтворення та діяльності сімейних фермерських господарств».

Документ вносить зміни до Податкового кодексу України та законів України «Про фермерське господарство», «Про державну підтримку сільського господарства України», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
Зміни включають віднесення до платників єдиного податку четвертої групи фізичних осіб - підприємців, які організували фермерське господарство, за умови відповідності сукупності певних критеріїв та визначення особливостей їх державної реєстрації/анулювання реєстрації, податкового обліку і звітності, сплати єдиного податку тощо. Також встановлення державної допопмоги по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (від 10% до 90% мінімального страхового внеску) для кожного із членів фермерського господарства протягом 10 років за рахунок коштів Державного бюджету України через механізм доплати на користь застрахованих осіб-членів сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 
 

Відділ державної реєстрації надає інформацію про порядок реєстрації фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, а саме:

     Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців регулюється Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

     Відповідно до вимог статті 18 зазначеного Закону для державної реєстрації фізичної особи-підприємця необхідні:

- заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, – за бажанням заявника;

- нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування – для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності; 

     Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження. 
    Заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена .

    Державна реєстрація фізичних осіб-підприємців здійснюється безкоштовно, протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів.

 

  Відповідно до вимог статті 17 Закону для державної реєстрації юридичної особи необхідні:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту. Заява   про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена; 

- заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування, та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, – за бажанням заявника;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

-примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

-примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

-документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою статті 17 Закону, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

-документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

- документ, що містить інформацію про розмір обов’язкових платежів та інших обов’язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 Закону;

- установчий документ юридичної особи – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа.

     Установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

     У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження. Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання. 
    Державна реєстрація юридичних осіб здійснюється безкоштовно, протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора