A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Слов'янська районна державна адміністрація Донецької області
Донецька область, Слов'янський район

Протидія корупції

Про антикорупційні обмеження та заборони під час перебування на посаді державної служби

Закон України «Про запобігання корупції» для суб'єктів, на яких поширюється його дія встановлені наступні обмеження під час перебування на посаді:

 1. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22 ЗУ).
 2. Обмеження щодо одержання подарунків (ст. 23 ЗУ).
 3. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25 ЗУ).
 4. Обмеження спільної роботи близьких осіб (ст. 27 ЗУ).

1. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища

Стаття 22 ЗУ«Про запобігання корупції» передбачає, що   особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

2. Обмеження щодо одержання подарунків

Стаття 23 Закону України «Про запобігання корупції» визначає, що особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

 1. у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 2. якщо особа, яка дарує, перебуває у підпорядкуванні такої особи.

Дія статті стосується осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб.

Подарунок - це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають (одержують) безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

Особи можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, (вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб), якщо вартість таких подарунків не перевищує одного прожиткового мінімуму встановленого на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Передбачені обмеження щодо вартості подарунків не поширюються на подарунки, які:

 • даруються близькими особами;
 • одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

3. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Відповідно до Статті 25 особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється:

 1. займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;
 2. входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

4. Обмеження спільної роботи близьких осіб

 Відповідно до ст. 27 ЗУ «Про запобігання корупції»   особи, зазначені у підпунктах "а", "в"-"з" пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

1.Особи, які претендують на зайняття відповідних посад, зобов'язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

Положення абзаців першого та другого цієї частини не поширюються на:

 1. народних засідателів і присяжних;
 2. близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з набуттям одним з них статусу виборної особи;
 3. осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах.

2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.

Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.

У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора