A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Слов'янська районна державна адміністрація Донецької області
Донецька область, Слов'янський район

ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

Дата: 11.07.2019 09:25
Кількість переглядів: 144

ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території земельної ділянки державної власності з кадастровим номером 1424282400:04:000:0076, площею 4,1250га, із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі, на території Хрестищенської сільської ради Слов'янського району Донецької області за межами населеного пункту для реконструкції нежитлових будівель та споруд (комбікормовий завод) під олійно - екстракційний завод з переробки олійних культур з будівництвом допоміжних нежитлових будівель

В процесі проведення громадського обговорення проекту детального плану території земельної ділянки державної власності з кадастровим номером 1424282400:04:000:0076, площею 4,1250га, із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі, на території Хрестищенської сільської ради Слов'янського району Донецької області за межами населеного пункту для реконструкції нежитлових будівель та споруд (комбікормовий завод) під олійно - екстракційний завод з переробки олійних культур з будівництвом допоміжних нежитлових будівель із розділом «Охорона навколишнього природного середовища», який є Звітом про стратегічну екологічну оцінку, пропозиції та зауваження громадськості не надходили.

При проведені громадських слухань пропозиції та зауваження громадськості не надходили. Протокол проведення громадських слухань від 21.05.2019 року у додатку.

 

ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ

з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території земельної ділянки державної власності з кадастровим номером 1424282400:04:000:0076, площею 4,1250га, із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі, на території Хрестищенської сільської ради Слов'янського району Донецької області за межами населеного пункту для реконструкції нежитлових будівель та споруд (комбікормовий завод) під олійно - екстракційний завод з переробки олійних культур з будівництвом допоміжних нежитлових будівель та звіту про стратегічну екологічну оцінку. 

 

№ з/п

Уповноважений орган

Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якого висловлено зауваження (пропозиції)

Зауваження/ пропозиція

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково)

Обґрунтування*

До проекту ДДП

1.

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації

Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі частини району

На схемі розташування земельної ділянки у планувальній структурі не в повному обсязі нанесено інформацію щодо суміжних територій, розміщення основних існуючих та проектних громадських центрів, головних об’єктів інженерно – транспортної інфраструктури, інших об’єктів, які впливають на детальне планування території

Не враховано

Детальний план території розроблений на земельну ділянку за межами населеного пункту для розміщення окремого об’єкту будівництва. При проектуванні враховано всі обмеження, які впливають на функціонування об’єкту

 

 

План існуючого використання території, поєднаний із схемою планувальних обмежень

На плані  існуючого використання території не зображено:

  • існуючу планувальну структуру території;
  • існуюча забудова та споруди усіх видів із зазначенням їх поверховості, у тому числі установи, заклади і підприємства обслуговування, автомобільні стоянки, гаражі, автозаправні станції, пішохідні переходи в різних рівнях, транспортні споруди (шляхопроводи, мости, тунелі тощо), вид покриття вулиць, доріг, визначені червоні лінії вулиць, доріг, майданів; земельні ділянки, на яких розташована забудова, а також земельні ділянки, відведені для будівництва об’єктів, із зазначенням їх функціонального призначення; зелені насадження загального користування, водні об’єкти;
  • основні магістральні та розподільні (крім внутрішньоквартальних) мережі та споруди інженерного обладнання

Не враховано

Існуюча планувальна структура території, межі земельної ділянки, існуюча забудова та споруди із зазначенням поверховості відображені на плані існуючого використання території, поєднаному із схемою планувальних обмежень (межі земельної ділянки в умовних позначеннях Плану існуючого використання території, забудова з поверховістю, вид покриття вулиць і доріг наведені на картографічній основі М1:500 умовними позначеннями для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, затвердженими наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.08.2001 №295).

 

 

 

 

Не надано схему планувальних обмежень

Не враховано

Відповідно до завдання на розроблення ДПТ, примітки 2 п. 5.1.4 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території» Схема планувальних обмежень поєднана із Планом існуючого використання території (аркуш 2 графічної частини ДПТ)

 

 

Проектний план, поєднаний із планом червоних ліній, схемою організації руху транспорту і пішоходів, кресленням поперечних профілів вулиць

На проектний план нанесено інформацію не в повному обсязі

Не враховано

На проектному плані інформація нанесена з урахуванням п.5.1.5 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»

До звіту про СЕО

2.

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації

Розділ Х. Охорона навколишнього природного середовища (звіт про СЕО)

В розділі 2 не в повному обсязі наведено зміст та основні цілі документа державного планування, не наведено інформацію щодо зв’язку з іншими документами державного планування. Крім того, з наданої інформації не можливо зробити висновок, щодо наявності/відсутності видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Не враховано

Головна мета розроблення ДПТ наведена в абзаці другому, третьому частини 2.1 розділу ІІ ДПТ.

Інформація щодо зв’язку з іншими документами державного планування наведена в частині 2.4 розділу ІІ ДПТ.

В абзаці шостому частини 10.1 розділу Х визначено, що проектований об’єкт не входить до переліку об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. Висновок зроблений на підставі основних ТЕП, наведених у розділі ХІ ДПТ

 

 

Розділ Х. Охорона навколишнього природного середовища

Не в повному обсязі надано характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо  документ державного планування не буде затверджено

Враховано

 

 

 

Розділ Х. Охорона навколишнього природного середовища

Не в повному обсязі надано характеристику поточного стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу

Враховано

 

 

 

Розділ Х. Охорона навколишнього природного середовища

Не вказано екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом

Враховано частково

Вплив на території з природоохоронним статусом відсутній

 

 

Розділ Х. Охорона навколишнього природного середовища

Не в повному обсязі надано інформацію щодо зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосується документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування

Враховано

 

 

 

Розділ Х. Охорона навколишнього природного середовища

Інформація наведена у розділі 7 звіту не відображає наслідків для довкілля, у тому числі здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко -, середньо -, та довгострокових (1,3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків та не дозволяє зробити висновки

Враховано частково

Розрахунковий етап проекту 3 роки. Інформація наведена на короткостроковий період часу

 

 

Розділ Х. Охорона навколишнього природного середовища

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, наведені у 10 розділі звіту не передбачають проведення контролю (моніторингу) за станом компонентів довкілля (атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти)

Враховано

 

 

 

Розділ Х. Охорона навколишнього природного середовища

Не наведено заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Враховано

 

 

 

Розділ Х. Охорона навколишнього природного середовища

Не надано обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь – які ускладнення

Не враховано

Розглянуті базовий та нульовий сценарії. Обґрунтовані альтернативи розглянутим сценаріям відсутні

 

 

Розділ Х. Охорона навколишнього природного середовища

Не надано опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності)

Не враховано

Транскордонні наслідки для довкілля відсутні

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора