A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Слов'янська районна державна адміністрація Донецької області
Донецька область, Слов'янський район

Фінансова підтримка суб’єктам малого підприємництва

Дата: 09.07.2019 16:35
Кількість переглядів: 173

Порядок

використання коштів обласного бюджету, передбачених на надання фінансової
підтримки суб'єктам малого підприємництва на реалізацію проектів

(затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 03.06.2019 № 556/5-19)

 

І.  Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів обласного бюджету, передбачених на надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва на реалізацію проектів (далі - Порядок), в рамках Регіональної програми розвитку малою і середнього підприємництва в Донецькій області на 2019-2020 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07 лютого 2019 року № 120/5-19 (із змінами) (далі Програма).
 2. Фінансова підтримка суб’єктам малого підприємництва на реалізацію проектів (далі - фінансова підтримка) відповідно до цього Порядку надасться на конкурсних засадах

(далі конкурсний відбір) суб’єктам малого підприємництва, які відповідають критеріям,

встановленим частиною 3 статті 55 Господарського кодексу України.

Метою фінансової підтримки є сприяння розвитку малого підприємництва шляхом створення додаткових можливостей доступу до фінансових ресурсів.

 

 1. Умови надання фінансової підтримки

1. Право на одержання фінансової підтримки мають суб'єкти малого підприємництва, які за сукупністю:

 1. зареєстровані та здійснюють діяльність на території Донецької області (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження);
 2. розробили або реалізують проекти, умовами яких передбачається придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення для організації виробництва та (або) надання послуг за наступними пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку області:

машинобудування, виробництво машин, устаткування, готових металевих виробів;

виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування;

виробництво неметалевої мінеральної продукції (перероблення матеріалів мінерального походження);

виробництво швейних виробів та взуття (легка промисловість);

вирощування сільськогосподарських культур в оранжереях та теплицях;

переробка сільськогосподарської продукції (у тому числі створення міні-виробництв);

впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій, виробництво продукції для енергозбереження, крім придбання устаткування відновлюваної енергетики для виробництва електроенергії;

освоєння та розроблення високотехнологічних виробів, впровадження інноваційних технологій, нових програмних продуктів.

 1. Право на одержання фінансової підтримки згідно із цим Порядком не мають суб'єкти малого підприємництва, які:
 1. є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
 2. є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;
 3. здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
 4. здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що с одним із основних видів діяльності;
 5. визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство;
 6.  перебувають у стадії припинення            юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
 7. подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за одержанням фінансової підтримки;
 8. мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування або мають прострочену заборгованість з виплати заробітної плати;
 9. отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо

цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку;

 1. отримують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не закінчився, в тому числі часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого підприємництва;
 2. отримують державну допомогу, сукупний розмір якої не залежно від її форми та джерел перевищує за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тисячам євро,

визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року;

12) отримають фінансову підтримку, яка не відповідатиме Критеріям оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затвердженим постановок) Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 57 (далі Критерії допустимості).

3. Фінансова підтримка надається в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік за рахунок коштів обласного бюджету та коштів бюджетів міст обласного значення, районів, об'єднаних територіальних громад, перерахованих до обласного бюджету у вигляді субвенції на умовах співфінансування (далі бюджетні кошти).

 1. Бюджетні кошти перераховуються Департаментом фінансів Донецької обласної державної адміністрації Головному розпоряднику на підставі його заявок згідно із затвердженим планом асигнувань загального фонду обласного бюджету на відповідний бюджетний рік, та на підставі рішень конкурсної комісії з відбору проектів суб’єктів малого підприємництва.
 1. Основні засади проведення конкурсного відбору
 1. Організацію та проведення конкурсного відбору проектів суб'єктів малого підприємництва, яким буде надаватись фінансова підтримка в рамках Програми, здійснює конкурсна комісія з відбору проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва (далі конкурсна комісія), яка утворена розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.
 2. До складу конкурсної комісії можуть входити представники структурних підрозділів Донецької обласної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області», установи «Донецька Агенція регіонального розвитку», Донецького обласного центру зайнятості, об’єднань суб’єктів господарювання, бізнес-асоціацій (за згодою).

Представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування складають не більше половини складу конкурсної комісії.

Головою конкурсної комісії є перший заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, заступником голови конкурсної комісії - керівник Головного розпорядника, секретарем конкурсної комісії - представник Головного розпорядника. У разі відсутності з поважних причин секретаря конкурсної комісії, його функції, на час відсутності, виконує один із членів конкурсної комісії, визначений на її засіданні.

 1. Секретар конкурсної комісії готує оголошення про проведення конкурсного відбору проектів та не пізніше ніж за ЗО календарних днів до дня проведення конкурсного відбору оприлюднює оголошення на веб-сайті Донецької обласної державної адміністрації.
 2. Суб’єкти малого підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсному відборі (далі учасники конкурсного відбору), протягом терміну, визначеного в оголошенні для

подачі документів, заповнюють он-дайн анкету, розміщену на веб-сайті Донецької обласної державної адміністрації, та подають секретарю конкурсної комісії такі документи:

 1. заяву на участь у конкурсному відборі за формою, визначеною у Додатку 1 до цього Порядку;
 2. бізнес-план з фінансово-економічним обгрунтуванням проекту за формою, визначеною у Додатку 2 до цього Порядку;
 3. календарний план реалізації проекту;
 4. довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, в якій відкрито розрахунковий рахунок;
 5. довідки про відсутність простроченої заборгованості зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов'язкового соціального страхування, з виплати заробітної плати;
 6. інформацію про розмір державної допомоги, отриманої після 02 серпня 2017 року, та зобов'язання про доведення до відома головного розпорядника інформації про отримання будь-якої нової державної допомоги протягом строку отримання фінансової підтримки.

Кожен претендент може подати заяву на отримання фінансової державної підтримки тільки одного виду, що надається з обласного бюджету у вигляді фінансової підтримки або часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого підприємництва.

Учасники конкурсного відбору забезпечують повноту і достовірність відомостей в наданих до конкурсної комісії документах.

Головний розпорядник забезпечує відповідно до законодавства збереження конфіденційної інформації, отриманої від учасників конкурсного відбору.

 1. Секретар конкурсної комісії забезпечує приймання заяв на участь у конкурсному відборі, перевірку наявності повного пакету документів, передбачених пунктом 4 розділу І!І цього Порядку, та реєстрацію заяв у день їх подання в журналі реєстрації учасників конкурсного відбору.

Журнал реєстрації учасників конкурсною відбору прошнуровується, пронумеровується та скріплюється печаткою Головного розпорядника.

Заяви, подані з неповним пакетом документів (не відповідають вимогам пункту 4 розділу Пі цього Порядку) не реєструються, та повертаються учасникам конкурсного відбору із зазначенням підстав їх повернення.

У разі усунення виявлених недоліків, учасник конкурсного відбору до закінчення кінцевого строку подання заяви має право подати її повторно.

 1. Прийняття документів завершується за 10 робочих днів до дня проведення конкурсного відбору.

Секретар конкурсної комісії не пізніше ніж за 8 робочих днів до дня проведення конкурсного відбору надсилає документи учасників конкурсного відбору електронною поштою членам конкурсної комісії для ознайомлення та підготовки до засідання конкурсної комісії.

 1. У разі виявлення під час підготовки до засідання конкурсної комісії невідповідності учасника конкурсного відбору вимогам пункту 1 розділу II цього 1 Порядку або, якщо учасник конкурсного відбору підпадає під обмеження, визначені підпунктами 1-11 пункту 2 розділу II цього Порядку, учасник конкурсного відбору не допускається до участі у конкурсному відборі, про що повідомляється секретарем конкурсної комісії не пізніше ніж за два дні до дня проведення конкурсного відбору.

У журналі реєстрації учасників конкурсного відбору робиться запис про недопущення учасника конкурсного відбору до участі у конкурсному відборі.

 1. Секретар конкурсної комісії формує перелік учасників конкурсного відбору, допущених до участі у конкурсному відборі, який оприлюднюється па офіційному веб-сайті Донецької обласної державної адміністрації в день, що передує дню проведення конкурсного

відбору.

 1. До конкурсного відбору не допускаються суб'єкти малого підприємництва, які є:

переможцями конкурсних відборів та у поточному або попередніх роках отримали фінансову підтримку за рахунок коштів обласного бюджету;

пов’язаними (афілійованими) особами з переможцями конкурсних відборів, які за рахунок коштів обласного бюджету отримали у поточному році часткову компенсацію

відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого підприємництва, або у поточному або попередніх роках фінансову підтримку.

 1. Засідання конкурсної комісії веде голова конкурсної комісії, а у разі його відсутності - заступник голови конкурсної комісії.
 2. і

   

   

   

   12. Критеріями визначення переможців конкурсного відбору є:

  - відповідність проекту пріоритетам, визначеним в пункті 1 розділу 11  цього Порядку;

  - ступінь опрацювання бізнес-плану, наявність всієї необхідної інформації для комплексної оцінки перспектив його реалізації;

  - якість лпису продукції;

  - кількість додаткових робочих місць, які пропонується створити;

  - перспектива пропонованого продукту (послуги) із заявленими характеристиками на ринку;

  - строк окупності проекту;

  - обсяг прибутку;

  - рентабельність виробництва;

  - ступінь ризиків;

  - обґрунтованість і якість розрахунків в бізнес-плані;

  - соціальне значення проекту;

  - життєздатність проекту;

  - рівень середньомісячної заробітної плати працівників, передбачений проектом;

  - обсяг запланованих надходжень до бюджету від сплати податків, зборів ;


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора