A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Слов'янська районна державна адміністрація Донецької області
Донецька область, Слов'янський район

Заява Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки

Дата: 13.02.2019 15:29
Кількість переглядів: 145

Заява    

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту на території Райгородокської селищьної ради Слов’янського   району Донецької області для обслуговування будівлі антикорозійного покриття.

1. Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту містобудівної документації є Слов’янська  районна державна адміністрація (вул. Василівська,  б.45,  м. Слов’янськ,  Донецька область,  84100  тел. (06262)3-41-34, факс 2-48-37 E–mail: 00148@dn.gov.ua,  код ЄДРПОУ 05420563)

Виконавець - ТОВ «РЕМБУДПРОЄКТ 2010» (  Донецька обл. Волноваській район м. Волноваха вул. Каневського 9 код ЄДРПОУ 40890864)

2.Вид та основні цілі ДДП

Детальний план території земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту на території Райгородокської селищьної ради Слов’янського  району Донецької області за адресою вул. Промислова 1 смт.Райгородок для потреб пов’язаних з обслуговування будівлі антикорозійного покриття розробляється на підставі розпорядження голови райдержадміністрації від 01.02.2018 № 53.

 Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно   п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розроблені детального плану враховуються Схема планування території Донецької області, Схема проекту районного планування Словянського  району, проектна документація, інформація земельного кадастру.

             3.  Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів);

    Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території. На території, яка охоплюється детальним планом,  розташовані будівлі антикорозійного покриття за межами населеного пункту на території Райгородокської селищьної ради Слов’янського  району Донецької області за адресою вул. Промислова 1 смт.Райгородок.

Детальним планом території визначено місцерозташування та основні техніко-економічні показники будівлі антикорозійного покриття на території на території Райгородокської селищьної ради Слов’янського  району Донецької області за адресою вул. Промислова 1 смт.Райгородок згідно Паспорту №3903:

Основні техніко – економічні показники

1. Територія в межах проекту – 0,42 га,

2. Ділянки промислових підприємств та комунального господарства - 0 га,

3.Ділянки сільськогосподарського призначення - 0 га;

4. Водні об’єкти та Зелені насадження спеціального призначення - 0 га

5. Вулиці, дороги, проїзди, площі, автомобільні стоянки - 0 га

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення– в проектні СЗЗ не потрапляють земельні ділянки для товарного сільськогосподарського виробництва, житлова забудова відсутня;

б) для територій з природоохоронним статусом– відсутні;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення– відсутні;

Визначення основних екологічних проблем:

1. Атмосферне повітря:

            - забруднення атмосферного повітря автотранспортом

2. Водні ресурси:

      Забруднення водойм неможливе, оскільки поблизу ділянки відсутні природні чи штучні водойми. Водовідведення та злив каналізаційних вод повинен бути виконаний згідно екологічних та санітарно-гігієнічних норм.

3. Земельні ресурси:

 - інтенсивне використання земель не передбачається;

 - вплив на структуру грунтів не передбачається;

 - порушення природного середовища у процессі експлуатації земельної ділянки не передбачається;

4. Здоров’я населення:

     Експлуатація земельної ділянки для обслуговування будівлі антикорозійного покриття за умови дотримання екологічних  та санітарно-гігієнічних норм не може  впливати на здоров’я людини.

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Не передбачаються.

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;

   Не передбачаються.

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

При визначенні сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Детального плану території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем , а саме:                                                                                              

Цілі охорони довкілля  відносно виявлених екологічних проблем

 Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми пов’язані з проектом ПДД

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення  до виявлених проблем

Атмосферне повітря

– виділення шкідливих газів під час роботи автотранспорту 

 здійснювати постійний контроль за технічним станом обладнання й автомобільної техніки. При роботі машин і механізмів на відкритому грунті під двигуни будуть встановлюватися піддони з метою запобігання потрапляння мастила на грунт. 

Водні ресурси

 Вплив на стан ґрунтових вод

 

 Приток води в грунтові води може здійснюватись лише за рахунок атмосферних опадів, які в подальшому всмоктуються в грунт і випаровуються. 

Земельні ресурси

Не впливає

-

 Здоров’я населення

Не впливає

 

-

 

  8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Розділ "Охорона навколишнього природного середовища" у містобудівній документації повинен відповідати вимогам ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

            Протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті уповноваженого органу, громадськість має право надати зауваження та пропозиції   щодо  визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації Детальний план території земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту на території Райгородокської селищьної ради Слов’янського  району Донецької області за адресою вул. Промислова 1 смт.Райгородок для потреб пов’язаних з обслуговування будівлі антикорозійного покриття.

            Пропозиції та зауваження подаються до Слов’янської  районної державної адміністрації (вул. Василівська,  б.45,  м. Слов’янськ,  Донецька область,  84100  тел. (06262)3-41-34, факс 2-48-37 E–mail: 00148@dn.gov.ua

Заява    

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення приватної власності, розташованої за межами населених пунктів на території Райгородокської селищьної ради Слов’янського   району Донецької області для розміщення автостоянки з комплексом технічного обслуговування автомобілів та торгівельних повільйонів.

1. Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту містобудівної документації є Слов’янська  районна державна адміністрація (вул. Василівська,  б.45,  м. Слов’янськ,  Донецька область,  84100  тел. (06262)3-41-34, факс 2-48-37 E–mail: 00148@dn.gov.ua,  код ЄДРПОУ 05420563)

Виконавець - ТОВ «РЕМБУДПРОЄКТ 2010» (  Донецька обл. Волноваській район м. Волноваха вул. Каневського 9 код ЄДРПОУ 40890864)

2.Вид та основні цілі ДДП

Детальний план території земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту із земель сільськогосподарського призначення приватної власності за кадастровим номером 1424256200:01:000:0537, на території Райгородокської селищьної ради Слов’янського  району Донецької області для розміщення автостоянки з комплексом технічного обслуговування автомобілів та торгівельних павільйонів розробляється на підставі розпорядження голови райдержадміністрації від 01.02.2018р. № 54.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно   п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розроблені детального плану враховуються Схема планування території Донецької області, Схема проекту районного планування Словянського  району, проектна документація, інформація земельного кадастру.

3.  Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів);

    Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території. На території земельної ділянки, яка охоплюється детальним планом,  не розташовано будь яких будівель або споруд, ділянка розташована за межами населеного пункту із земель сільськогосподарського призначення приватної власності за кадастровим номером 1424256200:01:000:0537, на території Райгородокської селищьної ради Слов’янського  району Донецької області для розміщення автостоянки з комплексом технічного обслуговування автомобілів та торгівельних павільйонів.

Детальним планом території визначено місцерозташування та основні техніко-економічні показники будівель комплексу технічного обслуговування автомобілів ( авто мийка та шино монтаж) та торгівельних павільйонів на території Райгородокської селищьної ради Слов’янського  району Донецької області:

Основні техніко – економічні показники

1. Територія в межах проекту – 2,0000 га,

2. Ділянки промислових підприємств та комунального господарства - 0 га,

3.Ділянки сільськогосподарського призначення – 2,0000 га;

4. Водні об’єкти та Зелені насадження спеціального призначення - 0 га

5. Вулиці, дороги, проїзди, площі, автомобільні стоянки - 0 га

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення– в проект СЗЗ потрапляє земельна ділянка сільськогосподарського призначення, до теперішнього часу на вказаній ділянці не проводились сільськогосподарські роботи, промислові сільськогосподарські культури не вирощувались, будь якіроботи сільськогосподарського призначення не проводились, житлова забудова відсутня;

б) для територій з природоохоронним статусом– відсутні;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення– відсутні;

Визначення основних екологічних проблем:

1. Атмосферне повітря:

- забруднення атмосферного повітря автотранспортом та можливі викиди при використанні установок для обігріву на твердому, рідинному або газоподібному паливі;

2. Водні ресурси

Забруднення водойм неможливе, оскільки поблизу ділянки відсутні природні чи штучні водойми.

Водовідведення та злив каналізаційних вод повинен бути виконаний згідно екологічних та санітарно-гігієнічних норм.

3. Земельні ресурси:

 - інтенсивне використання земель не передбачається;<


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора