A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Слов'янська районна державна адміністрація Донецької області
Донецька область, Слов'янський район

Заява Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності

Дата: 14.02.2019 13:49
Кількість переглядів: 221

Заява

 Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, що перебуває у запасі на території Райгородокської селищьної ради Слов'янського району Донецької області за межами населеного пункту для будівництва сміттєперевантажувальної станції.

1. Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту містобудівної документації є Слов’янська  районна державна адміністрація (вул. Василівська,  б.45,  м. Слов’янськ,  Донецька область,  84100                            тел. (06262)3-41-34, факс 2-48-37 E–mail: 00148@dn.gov.ua,  код ЄДРПОУ 05420563)

Виконавець - Колективне підприємство «Інтервітражсервіс»  м. Краматорськ, вул. Паркова  64а, код ОКПО 23770769.

2.Вид та основні цілі ДДП

Детальний план території земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту на території Райгородокської селищьної ради Слов'янського  району Донецької області для будівництва сміттєперевантажувальної станції розробляється на підставі розпорядження голови райдержадміністрації від 26.10.2017 № 377 та № 215 від 05.06.2018р.

           Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування сміттєперевантажувальної станції в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою рішення територіальних проблем, пов’язаних з формуванням звалищних полігонів, існування яких в свою чергу, впливає на забруднення атмосферного повітря, грунту та грунтових вод, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно   п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

            При розроблені детального плану враховуються Схема планування території Донецької області, Схема проекту районного планування Слов'янського  району, проектна документація, інформація земельного кадастру, ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ГБН В.2.2-35077234-001:2011 «Підприємства сортування та перероблення твердихпобутових відходів».

             3.  Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів);

    Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території. На території, яка охоплюється детальним планом, планується розташувати сміттєперевантажувальну станцію, ділянка розташована на відстані 315м. від  житлової забудови м. Слов’янська Донецької області вздовж автодороги Київ-Довжанське М03.

Детальним планом території визначено місцерозташування та основні техніко-економічні показники сміттєперевантажувальної станції:

Основні техніко – економічні показники

1. Територія в межах проекту – 18692 кв.м.;

     в т.ч.: площа забудови – 3153,62 кв.м.;

2. Ділянки промислових підприємств та комунального господарства - відсутні;

3.Ділянки сільськогосподарського призначення - 18692 кв.м.;

4. Водні об’єкти та Зелені насадження спеціального призначення – на відстані 200м. протікає річка Бакай, відстань відповідає захисній смузі (25м.);

5. Вулиці, дороги, проїзди, площі, автомобільні стоянки – вздовж ділянки розташована автодорога Київ-Довжанське М03 за захисною лісосмугою, проєктом передбачено розміщення гостьової атопаркоаки на 4 автомобіля та навіс для спецтехніки;

6. Водопостачання-місцем подключення до водопроводу є існуюча водопроводна мережа Д=200мм від Черевковських РВЧ, потреба у воді 17,5 м3/на добу;

7. Каналізація – для побутових потреб передбачена мережа зі скиданням у локальні очисні споруди, звідки стоки будуть вивозитись до очисних споруд;

8. Санітарно-захисна зона – 100м.

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення– в проектні СЗЗ потрапляють земельні ділянки для товарного сільськогосподарського виробництв що перебувають у запасі, житлова забудова відсутня

б) для територій з природоохоронним статусом– відсутні;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення– відсутні;

Визначення основних екологічних проблем:

1. Атмосферне повітря:

            - забруднення атмосферного повітря автотранспортом

            - забруднення атмосферного повітря стаціонарним джерелом (котел опалення).

2. Водні ресурси:

      Забруднення підземних вод неможливе, для побутових потреб передбачена мережа зі скиданням у локальні очисні споруди, звідки стоки будуть вивозитись до очисних споруд.

Приток води до станції може здійснюватись лише за рахунок атмосферних опадів, які в подальшому скидаються в зумф і випаровуються.

3. Земельні ресурси: відсутне.

4. Здоров’я населення:     Експлуатація земельної ділянки для розміщення сміттєперевантажувальної станції за умови дотримання екологічних  та санітарно-гігієнічних норм не може  впливати на здоров’я людини.

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Не передбачаються.

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;

    Перевірка матеріалів Детального плану території, розділу «Охорона навколишнього природного середовища», на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі;

            Метод аналізу –для узагальнення сучасного стану та напрямків удосконалення методів оцінки впливу на атмосферне повітря газів та пилу, утворених внаслідок роботи сміттєперевантажувальної станції;

  Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

            Для   розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:  доповіді про стан довкілля,  статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля,  оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни  існуючого функціонального використання території

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

  • встановлення джерел забруднення атмосферного повітря, для яких необхідно зменшення викидів за містобудівними умовами;
  • встановлення санітарно – захисної зони підприємства;
  • визначення рівня озеленення в межах території детального плану;
  • визначення місця розміщення локальних очисних споруд та їх характеристики.

При визначенні сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Детального плану території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем , а саме:                                                                                                 

Табл.1

Цілі охорони довкілля  відносно виявлених екологічних проблем

 Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми пов’язані з проектом ПДД

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення  до виявлених проблем

Атмосферне повітря

-виділення пилу при навантаженні та транспортуванні сміття;

– виділення шкідливих газів під час роботи автотранспорту

 

Зменшення техногенного навантаження на атмосферне повітря, а саме:    проводити зрошення

Перевантажувальної площадки, під'їзних шляхів водою, здійснювати постійний

контроль за технічним станом обладнання й автотракторної техніки. При роботі машин і механізмів на станції під двигуни будуть встановлюватися піддони з метою запобігання потрапляння мастила на грунт.

Водні ресурси

 Вплив на стан вод річки поблизу якої розташовано сміттєперевантажувальну станцію

Вплив на стан ґрунтових вод

 Забруднення підземних вод при дотриманні кордону водозахисної смуги неможливе.

 

Приток води на станцію може здійснюватись лише за рахунок атмосферних опадів, які в подальшому скидаються в зумф і випаровуються. 

Земельні ресурси

Вплив на структуру грунтів та ландшафт

  Грунтово-рослинний шар буде складуватися в окремі бурти і буде використовуватися для біологічної рекультивації.

 Здоров’я населення

Не впливає

 

Експлуатація земельної ділянки для розміщення сміттєперевантажувальної станції за умови дотримання екологічних  та санітарно-гігієнічних норм не може  впливати на здоров’я людини.

  8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Розділ "Охорона навколишнього природного середовища" у містобудівній документації повинен відповідати вимогам ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

            Протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті уповноваженого органу, громадськість має право надати зауваження та пропозиції   щодо  визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документаціїДетальний план території земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту на території Райгородокської селищьної ради Слов'янського  району Донецької області для будівництва сміттєперевантажувальної станції     до Слов’янської районної державної адміністрації Донецької області, за адресою: вул. Василівська,  б.45,  м. Слов’янськ,  Донецька область,  84100  тел. (06262)3-41-34, факс 2-48-37 E–mail: 00148@dn.gov.ua,  код ЄДРПОУ 05420563


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора