A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Слов'янська районна державна адміністрація Донецької області
Донецька область, Слов'янський район

Проект Положення Про Раду регіонального розвитку при Слов’янській районній державній адміністрації

Дата: 07.12.2018 13:40
Кількість переглядів: 184

ПОЛОЖЕННЯ

 

про Раду регіонального розвитку

 

при Слов’янській районній державній адміністраці

 

1. Рада регіонального розвитку при Слов’янській районній  державній адміністрації (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом райдержадміністрації, створеним на виконання Указу Президента України від 21 квітня 2015 року № 224/2015 «Про Раду регіонального розвитку».

 

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також цим Положенням.

 

3. Основними завданнями Ради є:

 

1) сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування щодо удосконалення державного будівництва, напрацювання новітніх підходів у сфері регіонального розвитку;

 

2) вироблення узгодженої позиції щодо соціально-економічного та гуманітарного розвитку району, механізмів подолання диспропорцій розвитку територій, ефективного використання економічного потенціалу району, підвищення його інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності;

 

3) підготовка пропозицій щодо напрямів, пріоритетів та механізмів проведення адміністративно-територіальної реформи, формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади з урахуванням стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування, реалізації регіональної державної політики у сфері кадрового забезпечення державного управління в районі та законодавче врегулювання цих питань;

4) напрацювання оптимальних шляхів подальшого розвитку політично і економічно дієздатного місцевого самоврядування;

 

5) підготовка пропозицій щодо визначення першочергових заходів щодо впровадження європейських демократичних стандартів у сфері територіальної організації місцевого самоврядування, оптимізації співпраці територіальних громад з державою;

 

6) сприяння врахуванню інтересів району і специфіки розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць у проектах нормативно-правових актів з питань регіональної політики, проектах загальнодержавних та інших державних цільових програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку та охорони довкілля;

 

7) вивчення міжнародного досвіду в сфері інноваційних стратегій територіального розвитку та здійснення заходів щодо його практичної реалізації;

 

8) моніторинг стану виконання актів Президента України з питань державної регіональної політики в районі та підготовка пропозицій щодо підвищення рівня виконавської дисципліни;

9) аналіз законодавства України з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування та територіальної організації влади, підготовка пропозицій щодо його удосконалення.

 

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

 

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських асоціацій, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій необхідну інформацію, документи і матеріали;

 

2) запрошувати на свої засідання представників державних органів, органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських асоціацій, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, вітчизняних та іноземних учених, експертів;

 

3) залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Ради, працівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);

 

4) створювати тимчасові робочі групи, інші робочі органи для розроблення і детального опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Ради, визначати порядок їх роботи, залучати до роботи в таких групах експертів і фахівців (відповідно за їх згодою або за погодженням з їх керівниками), координувати та коригувати роботу створених тимчасових робочих груп, заслуховувати їх звіти;

 

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, круглих столів, нарад, а також інших заходів з питань, що належать до компетенції Ради.

 

5. Рада в процесі виконання покладених на неї завдань співпрацює з Радою регіонального розвитку, утвореною  при Донецькій обласній державній адміністрації, а також з державними органами, органами місцевого самоврядування та їх всеукраїнськими асоціаціями.

 

6. Рада утворюється у складі голови, секретаря та інших членів, які беруть участь у роботі Ради на громадських засадах.

Головою Ради є голова райдержадміністрації.

Секретарем Ради є заступник голови райдержадміністрації.

Персональний склад Ради затверджується розпорядженням голови райдержадміністраці.

До складу Ради входять представники органів місцевого самоврядування, структурні підрозділи райдержадміністрації,  представники громадських об’єднань.

 

7. Голова Ради здійснює загальне керівництво діяльністю Ради, визначає порядок її роботи та головує на засіданнях Ради.

 

8. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

 

9. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Ради є вирішальним.

За результатами засідання оформлюється протокол, який підписується головою та секретарем Ради.

Рішення Ради можуть надсилатися для розгляду органам місцевого самоврядування.

 

10. Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність та прийняті нею рішення. Інформація про діяльність Ради та підготовлені нею матеріали розміщуються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

 

11. Організаційне, консультативне, інформаційне та аналітичне забезпечення діяльності Ради здійснюється відділом економіки райдержадміністрації спільно з  головним спеціалістом з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора