A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Слов'янська районна державна адміністрація Донецької області
Донецька область, Слов'янський район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 19.04.2019 11:35
Кількість переглядів: 133

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки при розроблені детального плану території земельної ділянки з кадастровим номером 1424282400:07:000:0428, площею 0,9235 га, приватної власності сільськогосподарського призначення на території Хрестищенської сільської ради Слов’янського району Донецької області за межами населених пунктів з метою розміщення (будівництва та експлуатації) агросадиби

 

            Замовник

 

Замовником проекту містобудівної документації є Слов’янська районна державна адміністрація (вул. Василівська, б. 45, м. Слов’янськ, Донецька область, 84100 тел. (06262)3-41-34, факс 2-48-37 E–mail: 00148@dn.gov.ua, код ЄДРПОУ 05420563).

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

 

Передбачено розроблення документу державного планування - детального плану території земельної ділянки з кадастровим номером 1424282400:07:000:0428, площею 0,9235 га, приватної власності сільськогосподарського призначення на території Хрестищенської сільської ради Слов’янського району Донецької області за межами населених пунктів з метою розміщення (будівництва та експлуатації) агросадиби.

Схемою планування території Донецької області, затвердженою рішенням Донецької обласної ради від 09.06.2011 №6/4-087, передбачено формування Слов’янсько – Лиманської туристської зони, на території якої заплановано розвиток культурно – пізнавального, лікувально – оздоровчого, екологічного, етнічного, спортивного, промислового та мисливського туризму. Враховуючи природно – ландшафтні та соціально – економічні фактори, детальним планом території на проектній земельній ділянці площею 0,9235га, кадастровий номер 1424282400:07:000:0428, яка розташована за межами населеного пункту село Микільське Хрестищенської сільської ради Слов’янського району Донецької області, пропонується будівництво та експлуатація агросадиби, як об’єкту сільського туризму Слов’янсько – Лиманської туристської зони з основним структурним елементом території –ставком спеціального призначення з площею дзеркала води 0,6675га. 

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

 

Навколо запроектованого ставка з урахуванням вимог ст. 88 Водного кодексу України та ст. 60 Земельного кодексу України, необхідно встановлення прибережної захисної смуги, що унеможливлює забруднення і засмічення водойми. В прибережних захисних смугах встановлюється режим обмеженої господарської діяльності, зокрема забороняється: розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво; зберігання та застосування пестицидів і добрив; влаштування літніх таборів для худоби; будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів тощо. Об’єкти, що знаходяться в прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають установленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

 

Ймовірні наслідки

 

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

 

виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови території – мікроклімат, розвиток природних процесів, а також на здоров’я населення;

 

б) для територій з природоохоронним статусом – відсутні;

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

 

Загальною альтернативою проекту детального плану території є його незатвердження. Такий сценарій буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 

Виконання стратегічної екологічної оцінки здійснюється шляхом застосування підходів і методів, які засновані на оцінці впливу. Такі дослідження передбачають:

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, на території, яку охоплює проект;

- оцінити величину і значимість впливів і ризиків;

- розробити заходи, спрямовані на запобігання та мінімізацію негативних впливів і посилення позитивних впливів.

 

Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

Для покращення містобудівного та рекреаційного середовища,  охорони довкілля, рекомендовано виконання ряду планувальних та інженерних заходів по облаштуванню території відповідно вимог ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»:

- формування раціональної планувальної структури території та нормативне забезпечення системою зелених насаджень загального користування;

- забезпечення санітарного  очищення території із дотримання вимог щодо роздільного збирання сміття із його послідуючим видаленням;

- встановлення прибережної захисної смуги водойми.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку виконується розділом «Охорона навколишнього природного середовища» у складі детального плану території в обсязі, визначеному ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та ДСТУ – Н Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації», Методичними рекомендаціями із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України від 10.08.2018 №296.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки при розроблені детального плану території земельної ділянки з кадастровим номером 1424282400:07:000:0428, площею 0,9235 га, приватної власності сільськогосподарського призначення на території Хрестищенської сільської ради Слов’янського району Донецької області за межами населених пунктів з метою розміщення (будівництва та експлуатації) агросадиби подаються протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дня оприлюднення до Слов’янської районної державної адміністрації Донецької області, за адресою: вул. Василівська, б.45, м. Слов’янськ, Донецька область, 84100 тел. (06262)3-41-34, факс 2-48-37 E–mail: 00148@dn.gov.ua,  код ЄДРПОУ 05420563.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора