A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Слов'янська районна державна адміністрація Донецької області
Донецька область, Слов'янський район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 19.04.2019 11:33
Кількість переглядів: 179

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки при розроблені детального плану території земельної ділянки з кадастровим номером 1424256200:04:000:0707, площею 1,9314 га, приватної власності сільськогосподарського призначення на території Райгородоцької селищної ради Слов’янського району Донецької області за межами населених пунктів з метою розміщення автозаправного комплексу

 

Інформація про замовника стратегічної екологічної оцінки

Слов’янська районна державна адміністрація (вул. Василівська, б. 45, м. Слов’янськ, Донецька область, 84100 тел. (06262)3-41-34, факс 2-48-37 E–mail: 00148@dn.gov.ua, код ЄДРПОУ 05420563).

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці. Відповідно до частини третьої п. 4.2 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території» за межами населеного пункту детальний план території розробляється на земельну ділянку для розміщення окремого об’єкту будівництва.

Детальний план території земельної ділянки з кадастровим номером 1424256200:04:000:0707, площею 1,9314 га, приватної власності сільськогосподарського призначення на території Райгородоцької селищної ради Слов’янського району Донецької області за межами населених пунктів з метою розміщення автозаправного комплексу розробляється з метою визначення:

- функціонального призначення, режиму та параметрів забудови земельної ділянки згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

- містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкту будівництва;

- черговості та обсягу інженерної підготовки території;

- системи інженерних мереж;

- порядку організації транспортного і пішохідного руху;

- порядку комплексного благоустрою та озеленення.

Відповідно до Схеми планування території Донецької області, затвердженої рішенням Донецької обласної ради від 09.06.2011 №6/4-087, земельна ділянка з кадастровим номером 1424256200:04:000:0707, площею 1,9314 га, розташована в зоні комплексу автосервісу (Схема розвитку транспортної мережі). Детальним планом передбачено уточнення проектних рішень Схеми планування території Донецької області.

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Детальним планом території земельної ділянки з кадастровим номером 1424256200:04:000:0707, площею 1,9314 га, приватної власності сільськогосподарського призначення на території Райгородоцької селищної ради Слов’янського району Донецької області передбачається визначення граничних параметрів об’єкта і допустимого функціонального використання території в умовах існуючої ситуації. Одним з найважливіших критеріїв, за яким проводиться обґрунтування можливості розміщення, є прогнозований вплив на навколишнє середовище, а також міри, які сприяють охороні навколишнього природного середовища від очікуваних негативних впливів.

Земельна ділянка розташована на перетині траси М03 Київ – Харків – Довжанський з автодорогою Т 0514 Лиман - Слов'янськ - Добропілля.

Проектований автозаправний комплекс у складі автозаправної станції з об’єктами обслуговування водіїв, пасажирів та автотранспорту, за класифікацією потужності відноситься до  типу А, розподільна, традиційна. Категорія АЗС за потужністю – I (мала).

Найбільша кількість автозаправок – до 80 заправок включно на годину.

Відповідно до п. 10.8.28 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» розмір СЗЗ від джерел забруднення АЗС усіх типів та АЗК до житлових та громадських будівель, до меж земельних ділянок закладів дошкільної освіти встановлюються за розрахунками хімічного забруднення атмосферного повітря викидами від технологічного обладнання, сервісних об’єктів і транспортних засобів, що обслуговуються АЗС, з урахуванням фонового забруднення та розрахунків еквівалентних та максимальних рівнів звуку для денного та нічного часу доби, але не менше 50 м відповідно до Державних санітарних правил планування і забудови населених пунктів №173-96.

В даній санітарно-захисній зоні відсутні житлові та громадські будівлі.

Відстань від обладнання проектованого автозаправного комплексу до житлової забудови по вул. Подільська міста Слов’янська становить 380 метрів.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої.

Враховуючи п. 4 частини 3 статті 3 ЗУ “Про оцінку вплив на довкілля” в якому йдеться про те, що поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше, дана планова діяльність відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

 

Будівництво та експлуатація автозаправного комплексу, що розглядається, визначатиме наступний вплив на навколишнє середовище:

Вплив на клімат і мікроклімат. Впливів на клімат не очікується.

Вплив на повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище в ході будівництва об’єктів автозаправного комплексу (АЗК) очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

- двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки і автотранспорту, які працюють на дизельному пальному;

- розвантаження будівельних матеріалів (щебеню, піску та інш.) та земляні роботи;

- зварювальні роботи;

- фарбувальні роботи.

Після закінчення будівельних робіт перелічені джерела викиду припинять існування.

Вплив на повітряне середовище в ході експлуатації об’єктів АЗК очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

- резервуари, а саме процеси зливу нафтопродуктів в підземні резервуари та їх зберігання;

- заправка автотранспорту від паливо-роздавальних колонок (випаровування при заповненні бензобаків автомобілів);

- маневри автотранспорту на території комплексу (заїзди-виїзди), від працюючих бензинових та дизельних ДВЗ.

Можливі також викиди при аварійних ситуаціях та ненавмисних розливах нафтопродуктів на території АЗК.

Шумове навантаження. Джерелами шуму в період будівництва є будівельна техніка і автотранспорт, які працюють на будівельному майданчику. Після закінчення періоду будівництва існування цих джерел шуму припиниться.

Джерелами шуму в період експлуатації автозаправного комплексу є автотранспорт, що здійснює маневри на території, та працюючі насоси на паливо-роздавальних колонках.

Вплив на геологічне середовище. В період будівельних робіт передбачається неглибоке занурення у геологічне середовище (1,0 – 2,0м).

Вплив на земельні ресурси і ґрунти. Документацією з землеустрою визначені межі земельної ділянки площею 1,9314га. Перед проведенням будівельних робіт будуть проведені вишукувальні роботи, в результаті яких визначиться необхідність зняття родючого шару ґрунту (за наявності) або відсутність такої необхідності.

Вплив на водне середовище. До впливів планованої діяльності на водне середовище відноситься споживання води питної якості на господарсько-побутові потреби, утворення господарсько-побутових стічних вод від сантехнічних приборів, утворення поверхнево-зливових стічних вод.

Вплив на рослинний і тваринний світ. Територія планованого автозаправного комплексу буде облаштовуватися з виконанням заходів щодо озеленення (насадження газонів, кущів, дерев) та максимально можливого збереження існуючих насаджень. Вплив на тваринний світ не відбуватиметься.

Вплив на техногенне середовище. Негативного впливу на найближчі техногенні об’єкти не очікується.

Відходи виробництва. В період будівельних робіт утворюватимуться: будівельне сміття, вийнятий ґрунт, залишки використаних електродів, обрізки використаного кабелю, залишки лакофарбових виробів, використані пакувальні матеріали, тверді побутові відходи.

В період експлуатації АЗК передбачається утворення таких відходів: вловлені нафтопродукти, мул та забруднений фільтруючий матеріал очисних споруд; сорбент (пісок), забруднений нафтопродуктами, відходи прибирання території, тверді побутові відходи. Всі відходи повинні збиратися на спеціально виділених місцях та передаватися спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів для подальшого поводження.

Впливів на соціальне середовище. Найближча житлова забудова (житлові будинки по вул. Подільська міста Слов’янська) знаходиться на відстані 380 метрів від ділянки, що розглядається. Умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого населення в період будівництва та експлуатації об’єктів АЗК не погіршяться. Статистика захворюваності місцевого населення не зміниться. Впливів на соціальне середовище не очікується.

б) для територій з природоохоронним статусом:

 

Земельна ділянка не розташована на території, яка має статус природно - заповідних об’єктів. Відстань до Регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт» та гідрологічних пам’яток природи загальнодержавного значення у складі парку складає 1800 метрів. Території з природоохоронним статусом не зазнають впливу від планованої діяльності.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

 

Транскордонний вплив на довкілля об’єктом, що розглядається, не чиниться.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Загальною альтернативою проекту детального плану території є його незатвердження. Такий сценарій буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Всі припущення, які будуть зроблені в разі, коли бракує конкретних показників, носять консервативний характер (для врахування найгіршого з імовірних варіантів впливу).

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності):

- інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту ДДП;

- статистичну інформацію щодо району планованої діяльності;

- дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);

- дані топографічних та геологічних вишукувань;

- діючі методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел викиду;

- комп’ютерні програмні комплекси для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря;

- статистику захворюваності місцевих жителів;

- іншу доступну інформацію.

Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Зокрема, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків:

- для зменшення впливу на атмосферне повітря передбачається реалізація заходів щодо зменшення викидів – організаційні заходи щодо руху транспорту на дільниці АЗК та нагляду за обладнанням, технологічні щодо влаштування обладнання (сучасна дихальна арматура, резервуари і трубопроводи з подвійними стінками та інш. на планованих джерелах викидів);

- для зменшення шумового забруднення планується обладнати АЗК сучасним обладнанням з низькими шумовими характеристиками;

- для очищення утворюваних господарсько-побутових і поверхневих стічних вод передбачається обладнати на території окремі очисні споруди;

- відходи виробництва планується збирати на спеціально виділених місцях та передавати спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів для подальшого поводження. На проектованій ділянці передбачається влаштування спеціального майданчику для контейнерів з побутовими відходами;

- на території планованого АЗК планується благоустрій і озеленення;

- заплановане постійне проведення моніторингових досліджень стану атмосферного повітря та ґрунтів, якості стічних поверхневих вод. Перевищення нормативних показників впливу на навколишнє середовище при виконанні природоохоронних заходів не передбачається.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку виконується розділом «Охорона навколишнього природного середовища» у складі детального плану території в обсязі, визначеному ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та ДСТУ – Н Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації», Методичними рекомендаціями із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України від 10.08.2018 №296.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки при розроблені детального плану території земельної ділянки з кадастровим номером 1424256200:04:000:0707, площею 1,9314 га, приватної власності сільськогосподарського призначення на території Райгородоцької селищної ради Слов’янського району Донецької області подаються протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дня оприлюднення до Слов’янської районної державної адміністрації Донецької області, за адресою: вул. Василівська, б.45, м. Слов’янськ, Донецька область, 84100 тел. (06262)3-41-34, факс 2-48-37 E–mail: 00148@dn.gov.ua,  код ЄДРПОУ 05420563.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора