A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Слов'янська районна державна адміністрація Донецької області
Донецька область, Слов'янський район

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади

Дата: 19.07.2018 11:05
Кількість переглядів: 228

УМОВИ

Проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби начальника архівного відділу Слов’янської райдержадміністрації

Категорія Б

Загальні умови

 

 

Посадові обов’язки

 

 

 

1) здійснює керівництво архівним відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про архівний відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників архівного відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу архівного відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації з профільних питань;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи архівного відділу;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації, державним архівом області про виконання покладених на архівний відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції архівного відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси архівного відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

11) затверджує Положення та склад експертної комісії архівного відділу, організовує роботу експертної комісії, являється головою комісії;

12) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису архівного відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису архівного відділу;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців архівного відділу;

16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців архівного відділу, визначає їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо присвоєння рангів державних службовців у порядку, передбаченому законодавством про державну службу;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень архівного відділу;

19) забезпечує дотримання працівниками архівного відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Умови оплати праці

посадовий оклад - 6500,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, премія (у разі встановлення)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2)  письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2  Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» № 246 від 25 березня 2016 р.(зі змінами), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік подається шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.;

 У разі подання документів для участі у конкурсі особисто або поштою заяви, зазначені у пунктах 2 і 3 цього пункту, пишуться власноручно

Під час створення електронних документів, які подаються для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС, накладається електронний цифровий підпис кандидата.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Строк подання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Місце, час та дата, проведення конкурсу

м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6.

10-00  08 серпня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

тел. (06264) 2-04-59

e-mail: 13.oda@dn.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта

вища, ступінь вищої освіти магістр

2 Досвід роботи

 

досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3 Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4 Володіння іноземною мовою

без вимог

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання сучасних інформаційних технологій

Впевнений користувач ПК. Знання усіх додатків MS Office, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2. Ділові якості

професійна та управлінська компетентність; здатність працювати з базами даних законодавства, лідерські якості,; вміння розподіляти роботу

3.Особистісні якості

відповідальність; уважність до деталей; вміння ефективної комунікації, відкритість

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.Знання законодавства

 

 

 

Знання

-  Конституції України;

-  Закону України «Про державну службу»;

-  Закону України «Про запобігання корупції»;

-  Закону України «Про очищення влади»;

- Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

-Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»;

-Закон України «Про звернення громадян»;

-Типова інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади;

-Правила роботи архівних установ України.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора