A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Слов'янська районна державна адміністрація Донецької області
Донецька область, Слов'янський район

ОДПІ Інформує

Дата: 19.11.2018 11:00
Кількість переглядів: 202

Підсумки роботи Слов’янсько-Лиманського управління

Головного управління ДФС у Донецькій області

за січень-жовтень 2018 року

 

За десять місяців 2018 року Слов’янсько-Лиманським управлінням Головного управління ДФС у Донецькій області мобілізовано до Зведеного бюджету України 1381,1млн.грн. Зокрема, протягом січня-жовтня 2018 року підприємства сплатили до загального фонду Державного бюджету 549,0млн. грн. Основними джерелами наповнення державного бюджету є податок на додану вартість, якого сплачено 204,1 млн. грн., податок на доходи фiзичних осiб – 203,7 млн.грн, військовий збір – 48,7 млн.грн. та ін.

Платники за січень-жовтень 2018 року перерахували до місцевих бюджетів 802,8млн. грн. податків, зборів, платежів. Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб 601,2 млн.грн., плата за землю 79,3 млн. грн., єдиний податок 77,6 млн.грн.

 

Легалізація трудових відносин – гарантоване майбутнє кожного працюючого

 

Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області нагадує, що юридичні та фізічні особи – суб’єкти господарювання при працевлаштуванні та виплаті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства.

Нелегальне працевлаштування має негативні наслідки для найманих працівників. Зокрема, це відсутність соціальних гарантій, передбачених для працівника, – права на відпустку (у тому числі на час вагітності та пологів), страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, права на оплату листків непрацездатності.

Постановою КМУ від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» (далі – Постанова № 413), Повідомлення про прийняття працівників на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до Постанови № 413 до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

- засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

У рамках виконання розпорядження Кабінету міністрів України від  05 вересня 2018 року № 649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» Державна фіскальна служба України спільно з Державною службою України з питань праці (далі – Держпраця), Пенсійним фондом України, Національною поліцією України та іншими центральними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування здійснює комплекс заходів, спрямованих на детінізацію ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками.

Варто пам’ятати, що ухилення від сплати податків в усіх проявах, у т.ч. шляхом використання нелегальної найманої праці, тягне фінансову та адміністративну відповідальність.

 Довідково

Відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП), юридичні та фізичні особи – підприємці нестимуть відповідальність у вигляді штрафу у разі:

- фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.01.2018 – 111 690 грн);

- порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі –у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (з 01.01.2018 – 11 169 грн);

- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за не оплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці) – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.01.2018 – 37 230 грн);

- недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.01.2018 –37 230 грн);

- порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим – п’ятим частини другої статті 265 КЗпП – у розмірі мінімальної заробітної плати (з 01.01.2018 – 3 723 грн);

- за недопуск інспектора праці до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (з 01.01.2018 – 11 169 грн);

- якщо роботодавець не допустить фахівців Держпраці до перевірки з питань фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків, розмір штрафу в цьому випадку складе сто розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (з 01.01.2018 – 372 300 грн)

 До відома: штрафи за порушення законодавства про працю накладаються начальниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками, керівниками виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та їх заступниками.

 

Електронний кабінет надає можливість подати звітність з ЄСВ в електронному вигляді

 

Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області нагадує, що фізичні та юридичні особи повинні подавати звітність з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) у визначені законодавством терміни.

Пунктом 1 розділу ІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435 із змінами та доповненнями, встановлено, що звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Звіт) подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття його на облік як платника ЄСВ у контролюючих органах.

Звіт страхувальником податься у повному обсязі в один із таких способів:

? засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису відповідальних осіб;

?на паперових носіях разом з електронною формою на електронних носіях інформації;

?на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти;

?надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення за умови, що у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти та не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання Звіту.

Слід зауважити, що подання звітності на паперових носіях потребує додаткового використання робочого часу як платників ЄСВ так і працівників органів ДФС.

З метою економії часу при складанні та поданні звітності, платники мають право подавати звітність з ЄСВ за допомогою сервісу ДФС України «Електронний кабінет», який надає можливість створювати, редагувати, підписувати та надсилати звітність з ЄСВ платниками самостійно.

Надіслати звіт можна у будь-який зручний час, у відповідь контролюючий орган відправляє квитанції з підтвердженням, що звіт прийнятий, або з коментарем, чому він не прийнятий.

Довідково: страхувальники, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, у частині подання звіту за таких осіб зобов’язані формувати та подавати до органів ДФС звіт протягом 20-ти календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду (календарний місяць).

Фізичні особи – підприємці формують та подають до органів ДФС звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом (календарний рік).

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність та члени фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, формують та подають самі за себе до фіскальних органів звіт один раз на рік до 1 травня року, що настає за звітним періодом.

 

Внесено зміни до порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН

 

Слов’янсько-Лиманське управління Головного управління ДФС у Донецькій області інформує, що Кабінет Міністрів України постановою від 24 жовтня 2018 року № 936 (далі – Постанова № 936) вніс зміни до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Порядок).

Відповідно до внесених Постановою № 936 змін:

? моніторингу не підлягають податкові накладні/розрахунки коригування   (далі – ПН/РК), якщо обсяг постачання, зазначений платником ПДВ в ПН, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) у поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в ЄРПН ПН/РК, становить менш ніж 500 тис. грн, і керівник – посадова особа такого платника ПДВ є особою, що обіймає аналогічну посаду менш ніж у 3-х платників податків. Зазначений критерій буде працювати за умови, що обсяг постачання товарів/послуг, зазначений платником ПДВ у таких ПН/РК в поточному місяці, не перевищує 50 тис. грн на одного  покупця – платника ПДВ. При цьому, для визначення обсягу постачання не будуть враховані РК, у яких період реєстрації відмінний від періоду їх складання;

? РК, складені у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, не перевіряються відповідно до ознак, зазначених у п. 3 Порядку.

? змінено розмір розрахункових показників, які використовує ДФС України при моніторингу ПН:

- одночасно значення показників D та P, мають такі розміри: D>0,05, Р<Рм×1,4, де:

¨ D – розрахункова величина, яка дорівнює S/T;

? S – загальна сума сплачених за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК, сум ЄСВ та податків і зборів (крім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником ПДВ та його відокремленими підрозділами;

? T – загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за ставками 0, 20 і 7 відсотків, яка зазначена платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПНза останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК;

- P – сума ПДВ, зазначена платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію в ЄРПН ПН/РК;

- Рм – найбільша місячна сума ПДВ, зазначена у ПН/РК, зареєстрованих платником податку в ЄРПН за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК.

Постанову № 936 опубліковано в офіційному виданні «Урядовий кур’єр» від 10.11.2018 № 212 і вона набула чинності 10 листопада 2018 року.

 

Слов’янсько-Лиманське управління

 

Видача картки платника податків – одна з найпопулярніших послуг у платників Донеччини

 

У жовтні 2018 року зафіксовано 26,1 тис. звернень представників бізнесу та громадян до органів фіскальної служби Донецької області за отриманням адміністративних послуг, що на 30,5% більше, ніж у вересні 2018 року.

Відмовлено в наданні 103 адміністративних послуг, або лише 0,4% від загальної кількості звернень, оскільки суб’єктами звернень не були дотримані відповідні умови для отримання адміністративних послуг.

Як і раніше, найбільш популярною у жовтні поточного року залишається адміністративна послуга з видачі картки платника податків про реєстраційний номер з Державного реєстру фізичних осіб-платників (далі ДРФО) – видано    9279 таких карток, що становить 35,6% від загальної кількості наданих адмінпослуг.

Також запитуваними адміністративними послугами у звітному місяці були  видача відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 3502 (13,4%), надання витягів з реєстру платників єдиного податку – 3391 (13%), реєстрація платника єдиного податку – 2801 (10,7%), реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 2800 (10,7%), реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 1148 (4,4%) та інші.  

Головним управлінням ДФС у Донецькій області видано 763 ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами (409 і 354 ліцензій відповідно), анульовано 172 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами за заявами суб’єктів господарювання (102 і 70 ліцензій відповідно).

 

На відтворення природних ресурсів Донеччини надійшло 

майже 704 мільйона гривень екологічного податку

 

Важливість екологічного податку саме для Донеччини важко переоцінити, адже через функціонування великої кількості заводів, шахт та фабрик за рівнем забруднення Донецький регіон потерпає чи не найбільше. В першу чергу, це обумовлено необхідністю часткової компенсації відтворення природних ресурсів та мінімізацією негативного впливу на них господарської діяльності підприємств.

За десять місяців 2018 року підприємства Донецької області сплатили  703,9 млн грн екологічного податку до бюджетів всіх рівнів. Так, до Державного бюджету надійшло 316,7 млн грн, а скарбниці місцевих громад  суттєво поповнились на суму 387,1 млн гривень. Середньомісячний показник надходжень екологічного податку з початку року по Донецькій області становить 70,4 млн гривень.

Головне управління ДФС у Донецькій області нагадує, що граничний термін подання декларації з екологічного податку за ІІІ квартал 2018 року – 9 листопада 2018 року, а сплатити податкове зобов’язання необхідно до 19 листопада 2018 року. Захист довколишнього середовища – наша загальна турбота, тому закликаємо підприємства Донеччини до своєчасної та повної сплати екологічного податку.

 

 

Податковою міліцією Донеччини упереджено

незаконне відшкодування ПДВ на 84 млн гривень

 

Податкова міліція ГУ ДФС у Донецькій області професійно продовжує перешкоджати прихильникам шахрайських скруток та схем з метою незаконного відшкодування податку на додану вартість.

Так, з початку року податковою міліцією розпочато 3 кримінальні провадження, пов’язаних з незаконним відшкодуванням та несплатою ПДВ до Державного бюджету України, на суму збитків 84 млн гривень.

Крім того, за матеріалами податкової міліції Донеччини за 10 місяців поточного року зареєстровано 14 кримінальних проваджень щодо  викриття кількох кримінальних схем з ухилення від сплати ПДВ, в результаті яких бюджет недоотримав близько 64,5 млн гривень.

Понесені збитки держбюджету шляхом незаконного відшкодування ПДВ зводять нанівець усі зусилля щодо досягнення фінансової стабільності в країні. Тож надзвичайно важливою в такій ситуації є скоординована спільна діяльність усіх органів державної влади, спрямована на боротьбу з цим негативним явищем.

При цьому принципово важливим є не тільки сам факт притягнення конкретних осіб до кримінальної відповідальності, а й процес виховання у платників податків поваги до закону та спонукання недобросовісних бізнесменів своєчасно і в повному обсязі виконувати податкові зобов'язання, не зазіхаючи на кошти держбюджету. Активна робота в цьому напрямі триває.

 

 

І знову незаконна АЗС:  податкова міліція Донеччини вилучила пальне на 0,7 млн гривень

 

Чергову незаконну АЗС виявила податкова міліція ГУ ДФС у Донецькій області в ході проведення заходів в рамках операції «Акциз-2018».

Співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області спільно з спецпідрозділом податкової міліції ДФС України, який залучений до складу Об’єднаних сил, за координацією  прокуратури Донецької області встановлено факт функціонування   АЗС без відповідних дозвільних документів у місті Констянтинівка Донецької області. 

За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено 21 тонну пально-мастильних матеріалів  на суму орієнтовно 723 тис. грн та складено адміністративний протокол за ч.1 ст. 164 Кодексу України про адміністративне правопорушення (Порушення порядку провадження господарської діяльності).

Матеріали спрямовано до територіального суду для притягнення винних осіб до відповідальності.

Заходи щодо протидії нелегальному функціонуванню автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів тривають.

 

На 38 відсотків зросли надходження

від туристичного збору на Донеччині 

 

За десять місяців 2018 року відпочивальники Донеччини вже залишили у регіоні 854,1 тис. гривень туристичного збору, що на 38,3% більше минулорічних показників.

І якщо літом більш привабливими для мешканців та гостей регіону були курортні зони Азовського узбережжя, то приємні осінні дні ще кличуть на прогулянки до парків та лісів Донеччини.

Так, найбільші надходження від любителів пляжного відпочинку надійшли до місцевих бюджетів м. Маріуполя та Мангушського району. Протягом десяти місяців 2018 року курортні зони Азовського узбережжя поповнили бюджет на 428,4 тис. гривень. Натомість, прихильники відпочинку у лісі залишили місцевим бюджетам м. Слов`янськ, м. Лиман та Слов’янського району більше 212,5 тис. грн туристичного збору.

Нагадуємо, що туристичний збір – це місцевий податок, кошти якого поповнюють місцеву скарбницю та розвивають інфраструктуру вітчизняного туризму. Його ставка встановлюється у розмірі 0,5%-1% до вартості усього періоду проживання.

Справляння туристичного збору можуть здійснювати такі податкові агенти: адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інших закладів готельного типу, санаторно-курортні заклади; квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам, та укладають договір про оренду майна; юридичні особи або фізичні особи – підприємці, які уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

 

ГУ ДФС у Донецькій області

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора