A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Слов'янська районна державна адміністрація Донецької області
Донецька область, Слов'янський район

Заява Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки Західна 2-3 Андріївського родовища розташованого на території Андріївської сілської ради Слов'янського району Донецької області за межами насел

Дата: 20.02.2019 08:45
Кількість переглядів: 296

1. Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту містобудівної документації є Слов’янська  районна державна адміністрація (вул. Василівська,  б.45,  м. Слов’янськ,  Донецька область,  84100                            тел. (06262)3-41-34, факс 2-48-37 E–mail: 00148@dn.gov.ua,  код ЄДРПОУ 05420563)

Виконавець – ФОП Моренко А.О. Донецька область м. Бахмут вул. Ковальська 134, код ЄДРПОУ 3665301869

2.Вид та основні цілі ДДП

Детальний план території земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту на території Андріївської сільської ради Слов'янського району Донецької області для потреб пов’язаних з користуванням надрами розробляється на підставі розпорядження голови райдержадміністрації від 15.03.2018 № 102.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно   п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розроблені детального плану враховуються Схема планування території Донецької області, Схема проекту районного планування Слов'янського району, проектна документація, інформація земельного кадастру.

3.  Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів);

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території. На території, яка охоплюється детальним планом, планується розміщення (розширення) обєктів виробничої потужності ділянки Західна 2-3 Андріївського родовища розташованого на території Андріївської сілської ради Слов'янського району Донецької області, за межами населеного пункту.

Детальним планом території визначено місцерозташування та основні техніко-економічні показники ділянки Західна 2-3 Андріївського родовища, дана ділянка, під розміщення обєктів виробничої потужності, є розширенням вже сформованої промислової території зі сформованою інфраструктурою, яку передбачається використовувати і надалі:

 

 

Основні техніко – економічні показники

1. Територія в межах проекту - 165,78 га, гірничо-геологічні умови родовища сприятдиві для розробки родовища відкритим способом.

2. Ділянки промислових підприємств та комунального господарства - 165,78 га

 3.Ділянки сільськогосподарського призначення - відсутні;

4. Водні об’єкти та Зелені насадження спеціального призначення – відсутні;

5. Вулиці, дороги, проїзди, площі, автомобільні стоянки – в межах території проєктування пролягає автомобільна дорога загального користування державного значення Т-05-14 (Добропілля-Лиман);

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення– в проектні СЗЗ не потрапляють земельні ділянки для товарного сільськогосподарського виробництва, житлова забудова відсутня

б) для територій з природоохоронним статусом– в межах запитанної ділянки, водойми відсутні, на північному заході ділянки  у північно-західному напрямку проходить балка Маячка , виток річки Маячка, лівої притоки річки Казений Торець.згідно ст.88 Водного кодексу України ширина прибирежної захисної смуги  становить 25-50 метрів в залежності від крутизни берегів;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення– відсутні;

Визначення основних екологічних проблем:

1. Атмосферне повітря:

            - забруднення атмосферного повітря автотранспортом

            - вплив на стан повітря ПАТ «ВЕСКО»

2. Водні ресурси:

Забруднення підземних вод неможливе, оскільки грунтові води залягають нижче

підошви корисної копалини.

Приток води в кар'єр може здійснюватись лише за рахунок атмосферних опадів, які в подальшому скидаються в зумф і випаровуються.

3. Земельні ресурси:

 - інтенсивне використання земель при видобуванні копалин;

- вплив на структуру грунтів та ландшафт

- порушення природного середовища у процесах розвідки та експлуатації   родовищ корисних копалин

4. Здоров’я населення:

     Корисна копалина — вогнетривки глини - не вміщують шкідливих домішок і не можуть  впливати на здоров’я людини.

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Корисними копалинами  родовища є вогнетривки глини, які придатні для виготовлення будівельних розчинів та інших матеріалів. 

Альтернатива відсутня. Є доцільним та оптимальним варіантом - по закінченню видобування корисних копалин передбачити рекультивацію земель порушених гірчичними роботами (технічна  та біологічна).

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;

Перевірка матеріалів Детального плану території, розділу «Охорона навколишнього природного середовища», на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі;

Метод аналізу –для узагальнення сучасного стану та напрямків удосконалення методів оцінки впливу на атмосферне повітря газів та пилу, утворених внаслідок роботи кар’єру;

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Для   розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:  доповіді про стан довкілля,  статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля,  оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни  існуючого функціонального використання території

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

Корисна копалина — вогнетривки глини та розкривні породи - грунтово-рослинний шар, пісок - не вміщують шкідливих домішок і не можуть бути джерелом забруднення навколишнього середовища.

Розробка ведеться екскаваторним способом з подальшим транспортуванням

сировини споживачам вантажними автомобілями.

При визначенні сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Детального плану території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем , а саме:                                                                                        

Табл.1

Цілі охорони довкілля  відносно виявлених екологічних проблем

 Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми пов’язані з проектом ПДД

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення  до виявлених проблем

Атмосферне повітря

-виділення пилу при навантаженні та транспортуванні видобутої глини та породи;

– виділення шкідливих газів під час роботи автотранспорту й гірничої техніки 

Зменшення техногенного навантаження на атмосферне повітря, а саме:    проводити зрошення видобувних і розкривних уступів, під'їзних шляхів водою, здійснювати постійний контроль за технічним станом обладнання й автотракторної техніки. При роботі машин і механізмів в кар´єрі під двигуни будуть встановлюватися піддони з метою запобігання потрапляння мастила на дно кар´єру.

Водні ресурси

 Вплив на стан вод витоку річки Маячка поблизу якої розташовано кар’єр

Вплив на стан ґрунтових вод 

 Забруднення підземних вод неможливе, оскільки грунтові води залягають нижче

підошви корисної копалини.

 

Приток води в кар'єр може здійснюватись лише за рахунок атмосферних опадів,

які в подальшому скидаються в зумф і випаровуються.

Земельні ресурси

Інтенсивне використання земель при видобуванні копалин

Вплив на структуру грунтів та ландшафт

Порушення природного середовища у процесах розвідки та експлуатації родовищ корисних копалин

 Освоєння нових екологічно безпечних способів добування копалин.

 Рекультивація території, порушених гірничими породами

 Грунтово-рослинний шар буде складуватися в окремі бурти і буде використовуватися для біологічної рекультивації; 

 Здоров’я населення

Не впливає 

  8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Розділ "Охорона навколишнього природного середовища" у містобудівній документації повинен відповідати вимогам ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті уповноваженого органу, громадськість має право надати зауваження та пропозиції   щодо  визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації - Детального плану території земельної ділянки Західна 2-3 Андріївського родовища розташованого на території Андріївської сілської ради Слов'янського району Донецької  області за межами населеного пункту з метою розміщення (розширення) обєктів виробничої потужності.

Пропозиції та зауваження подаються до Слов’янської  районної державної адміністрації (вул. Василівська,  б.45,  м. Слов’янськ,  Донецька область,  84100  тел. (06262)3-41-34, факс 2-48-37 E–mail: 00148@dn.gov.ua

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора