A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Слов'янська районна державна адміністрація Донецької області
Донецька область, Слов'янський район

Економіка

Інформація про підтримку суб'єктів підприємництва

Програма розвитку  малого і середнього підприємництва у Слов'янського району на 2019-2020 роки

Назва

Програма розвитку  малого і середнього підприємництва у Слов'янського району на 2019-2020 роки

Короткий опис

Фінансова підтримка надається на конкурсних засадах на реалізацію проектів суб'єктів малого підприємництва, які відповідають критеріям, встановленим частиною 3 статті 55 Господарського кодексу України. Загальний розмір фінансової підтримки одному суб'єкту малого підприємництва не може перевищувати 500,0 тис.грн.

Термін дії

До 31.12.2020

Територія дії

Слов'янський район (без врахування Андріївської, Миколаївської та Черкаської ОТГ)

Тип

Районна

Вид

Безповоротна  фінансова  допомога

Заявник

Суб'єкти малого підприємництва, які зареєстровані та здійснюють діяльність на території Слов'янського району (без врахування Андріївської, Миколаївської та Черкаської ОТГ)

Сфера діяльності

Суб'єкти малого підприємництва, які розробили або реалізують проекти, умовами яких передбачається придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення для організації виробництва та (або) надання послуг за пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку району та області:

 • Машинобудування, виробництво машин, устаткування, готових металевих виробів;
 • виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування;
 • виробництво неметалевої мінеральної продукції (перероблення матеріалів мінерального походження);
 • виробництво швейних виробів та взуття;
 • вирощування сільськогосподарських культур в оранжереях та теплицях;
 • переробка сільськогосподарської продукції ( у тому числі створення міні-виробництва);
 • впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій, виробництво продукції для енергозбереження, крім придбання устаткування відновлюваної енергетики для виробництва електроенергії;
 • освоєння та розроблення високотехнологічних виробів, впровадження інноваційних технологій, нових програмних продуктів;

Не мають право на одержання фінансової підтримки суб'єкти малого підприємництва, які:

 • є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
 • є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;
 • здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
 • здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є основним видом діяльності;
 • визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство;
 • перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;
 • подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за одержанням фінансової допомоги;
 • мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування або мають прострочену заборгованість з виплати заробітної плати;
 • отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку;
 •  отримують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не закінчився;
 • отримують державну допомогу, сукупний розмір якої незалежно від її форми та джерел перевищує за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року;
 • отримають фінансову підтримку, яка не відповідатиме Критеріям оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання для забезпечення розвитку району та регіону та підтримки малого і середнього підприємництва, затвердженим постановою кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 57.

 

 

Вимоги до заявника

Обов'язковою умовою надання фінансової підтримки є:

 • співфінансування суб'єктом малого підприємництва витрат на реалізацію проекту у розмірі не менше 25%;
 • створення нових робочих місць за умови збереження наявного персоналу, що передбачається умовами проекту;

Не допускаються до конкурсного відбору суб'єкти малого підприємництва, які є:

 • переможцями попередніх конкурсних відборів проектів та вже отримали фінансову допомогу у поточному або попередніх роках з бюджету району та області;
 • пов'язаними особами з переможцями конкурсних відборів,  які за рахунок коштів районного та обласного бюджетів отримали у поточному році часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктам малого підприємництва, або у поточному та попередніх роках фінансову підтримку.

Деталі умови

Суб'єкти малого підприємництва,  які бажають взяти участь у конкурсному відборі, протягом терміну, визначеного в оголошенні для подачі документів, заповнюють он-лайн анкету, розміщену на офіційному веб-сайті Донецької обласної державної адміністрації, та подають секретарю конкурсної комісії наступні документи:

 • заяву на участь у конкурсному відборі за встановленою формою;
 • бізнес-план з фінансово-економічним обґрунтуванням проекту за визначеною формою;
 • календарний план реалізації проекту;
 • довідку про банківські реквізити, видану установою банку, в якій відкрито розрахунковий рахунок;
 • довідки з Державної фіскальної служби про відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів, інших обов'язкових платежів, внесків до фондів загальнообов'язкового соціального страхування, з виплати заробітної плати;
 • інформацію про розмір державної допомоги, отриманої після 02 серпня 2017 року, та зобов'язання про доведення до відома головного розпорядника інформації про отримання будь-якої нової державної допомоги протягом строку отримання фінансової підтримки.

Кошти фінансової підтримки не можуть бути використані суб'єктом малого підприємництва-отримувачем на :

 • купівлю/оренду квартир або іншої житлової нерухомості;
 • купівлю/оренду  нежитлової нерухомості;
 • купівлю вживаного обладнання, в тому числі вживаних автомобілів;
 • навчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації;
 • отримання ліцензій та дозволів у разі, якщо цього потребує окремий вид підприємницької діяльності;
 • придбання оборотних активів, зокрема сировини для виробництва товарів та надання послуг, основних та допоміжних матеріалів, палива, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених  для використання в ході операційного циклу виробництва, які входять до складу продукції, або є необхідним компонентом для її виготовлення;
 • придбання малоцінних швидкозношувальних предметів;
 • виплату заробітної плати, сплату податків та інших обов'язкових платежів;
 • відшкодування витрат на відрядження, рекламу, створення сайтів;
 • заставу, депозит, сплату комісій банківській установі, кредитні та інші зобов'язання;
 • транспортні послуги;
 • купівлю речей особистого вжитку.

 

Довідки за адресою:

Україна, 84122, м.Слов'янськ вул.Василівська, 45

Тел.  (06262)3-30-41

E-mail:  slavrdaeconomy@gmail.com

Замовник

Слов'янська районна рада

Виконавець

Відділ економіки Слов'янської райдержадміністрації, виконкоми селищних та сільських рад

 

Проект розпорядження голови райдержадміністрації "Про Раду регіонального розвитку при Слов’янській районній  державній адміністрації"

 

ПІДСУМКИ

виконання заходів за І півріччя 2018 року

«Програми економічного і соціального розвитку

Слов’янського району на 2018 рік»

Назва розділу

2018

за 1 півріччя 2018 року

Кількість запланованих заходів,

згідно програми

Кількість заходів, які потребують фінансування

Кількість заходів, які не потребують фінансування

Кількість виконаних заходів

Кількість невиконаних заходів в установлений термін та через відсутність фінансування

3.1.1.

Промисловий комплекс

-

-

-

-

-

3.1.2.

Агропромисловий комплекс

21

21

0

13

8

3.1.3.

Енергозабезпечення та енергоефективність

8

8

0

1

7

3.1.4.

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці

2

0

2

2

0

3.1.5.

Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури

3

0

3

1

2

3.1.6.

Дорожньо-транспортний комплекс

8

8

0

0

8

3.1.7.

Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура

18

18

0

4

14

3.1.8.

Житлове будівництво

1

1

0

0

1

3.1.9.

Розвиток підприємницького середовища

5

2

3

4

1

3.1.10.

Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів.

6

3

3

5

1

3.1.11.

Ринок праці. Зайнятість населення.

8

7

1

7

1

3.1.12.

Формування спроможних територіальних громад

7

0

7

5

2

3.1.13.

Розвиток міст та районів області

9

9

0

0

9

3.1.14.

Впровадження заходів територіального планування

4

3

1

0

4

3.1.15.

Розвиток земельних відносин

9

9

0

6

3

3.1.16.

Розвиток громадянського суспільства

14

7

7

10

4

3.1.17.

Соціальний захист населення

25

25

0

25

0

3.1.18.

Підтримка сім’ї, дітей та молоді

22

21

1

10

12

3.1.19.

Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

7

5

2

4

3

3.1.20.

Освіта

16

16

0

13

3

3.1.21.

Охорона здоров’я

48

41

7

26

22

3.1.22.

Фізичне виховання та спорт

7

7

0

4

3

3.1.23.

Культура і туризм

17

17

0

12

5

3.1.24.

Заходи, пов'язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб.

7

7

0

6

1

3.1.25.

Охорона навколишнього природного середовища

10

10

0

2

8

3.1.26.

Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку

2

2

0

0

0

3.1.27.

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

10

10

0

0

10

3.1.28.

Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації.

14

8

6

11

5

ВСЬОГО:

308

265

43

171

137

«Програма економічного і соціального розвитку Слов’янського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки » (далі - Програма) розроблена на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 01.09.2017 № 1058 «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки» та розпорядження голови райдержадміністрації від 08.09.2017 № 299 «Про розробку проекту  Програми економічного і соціального розвитку Слов’янського району на 2018 рік » та затверджена рішенням сесії Слов’янської районної ради від 22.11.2017 № 7/21-398.

 

 

 

 

 

         

           

         

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора